• search

 • archives

 • monthly archive

 • weibo

 • douban

特首華

蘋果標題:「劉德華入行時就住在藍田邨,名成利就的他特地為該邨題字。」

新聞連結

某天看報,見上圖,大樂。又想起幾年前,好像是林奕華或誰做過文章,提出「假如劉德華是特首」之類的討論,十分有趣。最有趣的是,每次對人說:不如叫劉華做好過!對方雖然即時哈哈笑,但往往隨即回道:又得喎其實!
你看他那則新聞。給重建後的屋邨題字、出席開幕典禮、跟街坊侃侃而談瞭解居住環境--很像政府官員的工作。他說他年輕時的藍田邨樓房有些浮雕,被拆卸讓他覺得好可惜--頗像人話。
劉氏勤奮賣力,服務市民廿餘年,就算曾有傷害民眾感情之舉,功多於過。最重要的是,劉華自己身為電影從業員,對行業有所承擔,不會只是做好自己份工;他肯也敢,對自己熱愛的栽培他成材的電影行,不斷付出自己的力量(縱然被認為做蝕本生意很戇居)。這些特質,假如在政府之首身上尋到,我們都算飲得杯落。

2 Comments  »

 1. 陳牛 says:

  有一點很重要:一個民眾捧起來的明星,可能比小圈子選出來的特首更重視民意。美國一些後來從政的明星幹得也不錯嘛

 2. 小黑大王 says:

  講得無錯。最好輔以張學友。一個對內(劉華關注港人情意結),一個對外(學友關注對外關係)。唔駛講o野我都會投佢地呢張選單一票。

  路講得笑。ronald regan, arnold swazenigger, 仲有意大利艷星小白菜…

  港人成功爭取!

RSS feed for comments on this post, TrackBack URI

Leave a Comment